Tham khảo thủ tục vay vốn dành cho Nhà ở xã hội | Chương Dương Home

Tham khảo thủ tục vay vốn dành cho Nhà ở xã hội

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Quý Khách đang thường trú (Có hộ khẩu tại TP.HCM) hoặc Tạm trú (tại TP.HCM) ở Quận nào, thì liên hệ chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội phụ trách Quận đó để hỏi thông tin và nộp hồ sơ ở chi nhánh đó.

Lưu ý: không nộp chéo hồ sơ, ví dụ Quý Khách đang thường trú/tạm trú ở Quận Gò Vấp, thì không thể nộp hồ sơ ở Chi nhánh Quận Thủ Đức nhé.

 1. Đối tượng được vay vốn
 2. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
 3. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
 4. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
 5. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
 6. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, viên chức.

Điều kiện của các đối tượng trên để được vay vốn như 3 điều kiện chính để được mua NOXH:

1: Chưa sở hữu nhà ở, đất ở tại TP.HCM

2: Thu nhập không đóng thuế thu nhập cá nhân thường xuyên. Nếu đã có gia đình, cả vợ và chồng đều phải không đóng thuế thu nhập cá nhân thường xuyên.

3: Phải có Sổ hộ khẩu, hoặc KT3 >1 năm  hoặc có xác nhận tạm trú trên 1 năm tại TP.HCM 

Trường hợp không có Sổ hộ khẩu, Khách hàng cần phải có thêm Hợp đồng lao động trên 1 năm, và Xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội tại TP.HCM.

 1. Điều kiện được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngoài 3 điều kiện cơ bản nêu trên, khách hàng vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXHvới thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.
 2. Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán
 3. Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định 
 4. Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH
 5. Có giấy đề nghị vay vốn để mua NOXH, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác (Giấy đề nghị này NHCSXH có mẫu sẵn để khách hàng điền thông tin).
 6. Đối với vay vốn để mua NOXH:Có hợp đồng mua NOXH với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

7.Thực hiện bảo đảm tiền vay: Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. NHCSXH nơi cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải thỏa thuận trong hợp đồng ba bên về phương thức quản lý và xử lý tài sản bảo đảm.

III. Phương thức cho vay.

– NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp tại trụ sở chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh hoặc Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện. 

– Người vay vốn là thành viên vủa Tổ tiết kiệm vay vốn (Tổ TK&VV) được thành lập và hoạt động theo quy định của NHCSXH .

 Quý Khách có thể liên hệ Tổ trưởng tổ dân phố để hỏi thông tin thêm.

 1. Hồ sơ vay vốn.
 2. Giấy đề nghị vay vốn
 3. Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở – Mẫu đơn số 3 trong hồ sơ mua NOXH.
 4. Giấy chứng minh về điều kiện thu nhập:

Quý Khách làm theo mẫu đơn số 7 trong hồ sơ mua NOXH. Cả vợ và chồng cùng làm.

 1. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.

Đối với người vay vốn để mua NOXH: Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú tại TP.HCM hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể. Đối với trường hợp vay vốn không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM thì phải có: 

+ Bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú trên 1 năm hoặc KT3 trên 1 năm tính đến thời điểm nộp đơn.

+ Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn trên 1 năm tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn.

+ Giấy xác nhận đóng bảo biểm xã hội. (Chỗ này không ghi rõ là bắt buộc trên 1 năm hay không – Quý Khách hỏi Nhân viên tín dụng để rõ).

 1. Các giấy tờ liên quan

+ Bản sao có chứng thực hợp đồng mua bán NOXH.

+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua NOXH – Nôm na là hóa đơn VAT số tiền Quý Khách đã thanh toán cho chủ đầu tư.

+ Biên bản bàn giao nhà (Đối với trường hợp căn hộ đang bàn giao nhà).

 1. Quy trình thủ tục cho vay.

 

 

 1. Tại tổ TK&VV

– Khách hàng vay vốn (Bắt buộc phải là tổ viên tổ TK&VV )

– Tổ TK&VV lập danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH theo mẫu kèm hồ sơ vay vốn, biên bản họp Tổ TK&VV gửi Ban giảm nghèo cấp xã (Phường) để trình UBND cấp xã (Phường).

 1. Tại UBND Cấp Xã (Phường).

– Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao, Ban giảm nghèo cấp xã (Phường) tập hợp hồ sơ của các Tổ TK&VV trong toàn xã (Phường) trình chủ tịch UBND Cấp xã (Phường) xác nhận trên Danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH theo mẫu, sau đó gửi NHCSXH nơi cho vay.

– Trường hợp nhu cầu vay vốn lớn hơn chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao thì tổ chức chấm điểm theo Bảng tiêu chí chấm điểm để xét ưu tiên vay vốn nhà ở xã hội. Căn cứ vào số điểm đã chấm, để xác định số người được vay vốn theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp. Trường hợp nhiều người bằng điểm nhau thì bốc thăm. 

– Tính sơ sơ tại TP.HCM này cũng khá nhiều dự án NOXH đang triển khai xây dựng. Mà gói tín dụng chỉ có 1.000 tỷ đồng (1.000 tỷ đồng cho cả nước, phân bổ về TP.HCM không biết được bao nhiêu), nên nhu cầu vay vốn khả năng sẽ cao hơn chỉ tiêu kế hoạch vốn khá nhiều.

 

0902 615 666